ติดต่อเรา

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.ส่วนบริหารเงินทุน สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   ที่อยู่ ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ 0 2202 4409 , 0 2202 4502
   โทรสาร 0 2354 3433
   E-mail : credit@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: กรุงเทพฯ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
2.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
   ที่อยู่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   โทรศัพท์ 0 5324 5361-2 , 0 5324 3494 โทรสาร 0 5324 8315
   E-mail : credit-ipc1@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ:เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
3.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   ที่อยู่ 292 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ 0 5528 2957-9
   โทรสาร 0 5528 3021
   E-mail : credit-ipc2@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ:พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
4.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร
   ที่อยู่ 200 ม.8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
   โทรศัพท์ 0 5661 3161-5
   โทรสาร 0 5661 3559
   E-mail : credit-ipc3@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ:พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
5.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
   ที่อยู่ 339 ม.11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 66000
   โทรศัพท์ 0 4220 7232-6
   โทรสาร 0 4220 7241
   E-mail : credit-ipc4@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
6.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
   ที่อยู่ 86 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   โทรศัพท์ 0 4337 9296-9
   โทรสาร 0 4337 9302
   E-mail : credit-ipc5@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
7.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
   ที่อยู่ 333 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
   โทรศัพท์ 0 4441 9622 , 0 4441 9475
   โทรสาร 0 4441 9622
   E-mail : credit-ipc6@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
8.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
   ที่อยู่ 222 ม.24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   โทรศัพท์ 0 4531 3772 , 0 4531 4216
   โทรสาร 0 4531 2378
   E-mail : credit-ipc7@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
9.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี
   ที่อยู่ 117 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
   โทรศัพท์ 0 3544 1027 , 0 3544 1029
   โทรสาร 0 3544 1030
   E-mail : credit-ipc8@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี         
   ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี ปทุมธานี
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
10.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี
   ที่อยู่ 67 ม.1  ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
   โทรศัพท์ 0 3826 1203 , 0 3827 3702
   โทรสาร 0 3827 3701
   E-mail : credit-ipc9@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี สระบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
11.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ที่อยู่ 131 ม.2 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
   โทรศัพท์ 0 7720 0395-8
   โทรสาร 0 7720 0449
   E-mail : credit-ipc10@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
12.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา
   ที่อยู่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
   โทรศัพท์ 0 7421 1905-8 , 0 7421 1565
   โทรสาร 0 74211904
   E-mail : credit-ipc11@dip.go.th
   จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ: สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.